Fra museet / From the museum

Gustav Vigelands skulptur Ung pike med hendene foran munnen (1926-30) er for tiden aktuell i forbindelse med Matias Faldbakkens separatutstilling PORTRETT PORTRETT AV AV EN EN GENERASJON GENERASJON på Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Hva skjer når en skulptur av Gustav Vigeland tas ut av sin opprinnelige kontekst og sammenheng? Dette er et av spørsmålene Vigeland-museet har stilt seg når Matias Faldbakken bruker nettopp en skulptur av Vigeland til sitt nyeste utstillingsprosjekt.

Vigeland-museet er Oslos skulpturmuseum, og gjennom de seneste årene har vi rendyrket en utstillingsprofil som konsentrerer seg om skulptur og installasjonskunst hvor vi har diskutert ulike problemstillinger innenfor disse uttrykksformene. Denne gangen, derimot, er det på mange måter museet som blir gjenstand for en slik diskusjon. Faldbakkens intensjon om å frigjøre den aktuelle skulpturen fra sin sammenheng og tømme den for sitt opprinnelige innhold stiller spørsmål ved, blant annet, et kunstverks betydning. Isolert sett og ved første øyekast kan Faldbakkens grep og bruk av Vigelands skulptur virke radikalt, men han føyer seg inn i en tradisjon av kunstnere som anvender kunst- og kulturhistorisk materiale i sine prosjekter.

Utstillingsperiode: 29. mars - 23. juni 2012. For mer informasjon om utstillingen, se hjemmesiden til Office for Contemporary Art Norway.

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge