Fra museet / From the museum

 

 

Skulpturen Ung gutt og pike med pannene mot hverandre ble konservert med tørrisblåsing og mekanisk rensing med skalpell i august 2012.

Bronseskulpturene rundt fontenen har over tid blitt utsatt for forurensing og mye fukt som har dannet mørke, grove korrosjonsskorper på overflaten. Skorpene kan inneholde skadelige korrosjonsprodukter og de skjuler også detaljer i modelleringen. 

Mekanisk rensing av korrosjon med skalpell er en tradisjonell, men svært tidkrevende metode. Derfor har konserveringsavdelingen i Vigeland-museet, i samarbeid med eksterne eksperter, forsøkt å finne en bedre og raskere måte å fjerne disse korrosjonsskorpene på.  

Skulpturen Ung gutt og pike med pannene mot hverandre ble renset med en relativt ny metode: blåsing med tørris. Tørrisen (frossen CO2) blåses på metalloverflaten på samme måte som ved sandblåsing, men dette er en mer skånsom behandling som heller ikke etterlater ekstra avfall. Arbeidet bør helst utføres i varmt og tørt vær. Blåsing med tørris viste seg å fjerne det øverste sjiktet av skorpene og ga dermed en jevnere overflate. Det ble også gjort forsøk med å blåse med mais som er tørket og knust til små korn. Det fjernet ytterligere en del av skorpene. All blåsing ble gjort i løpet av en dag.

Etter blåsing ble mer av korrosjonen renset bort for hånd med skalpell. Selv om en del av skorpene allerede var fjernet med blåsing, tok dette arbeidet ca. en uke. Til slutt ble skulpturen vokset for å beskytte overflaten.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge