4. mars - 18. mai 2014

Istopeskjeen


I utstillingen presenteres Gustav Vigelands tidligste skulpturer, fra 1889 og 1890. I løpet av disse to årene hadde Vigeland sin læretid i Kristiania, først hos billedhugger Brynjulf Bergslien (1830-1898), og deretter hos Mathias Skeibrok (1851-1896). De fleste av Vigelands arbeider fra denne tiden er preget av nyklassisismen, men man kan også ane påvirkning fra andre strømninger i tiden, først og fremst nyromantikken.

I utstillingen vises også originale tegninger fra 1889/1890, samt et utvalg skulpturer fra midten av 1890-tallet. Etter læretiden i Kristiania og et påfølgende studieår i København, konsentrerer Vigeland seg nesten utelukkende om egne komposisjoner der fremstillingen av menneskenes sjelsliv står sentralt. Formen er først noe oppløst og skissemessig, nærmest impresjonistisk, men blir etter hvert sikrere. Mot slutten av 1890-tallet karakteriseres hans arbeider av en slank, gjennomarbeidet, figurstil.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge