27. september - 9. november 2014

BaardBreivik

 

Bård Breivik er en av våre mest markante kunstnere og har, i dobbel forstand, satt spor etter seg i det norske kunstlandskapet. Han har vært en lederskikkelse i opprøret mot de etablerte tradisjonene, samtidig som han har preget det offentlige rom med sine skulpturer og installasjoner.

Utstillingen i Vigeland-museet presenterer et utvalg av hans arbeider fra de siste årene, samt enkelte nye arbeider som ikke har vært vist tidligere i Norge.

I sal VII vises Three Organic Strings fra 2008, et verk som i sin spinkle monumentalitet er både en skulptur og en installasjon. Sal XI og XII er dedikert til arbeider utført i stein, de fleste av dem gulvbaserte. Karakteristisk for disse arbeidene er variasjonen i overflatebehandlingen, fra det grovt tilhuggede til det fint polerte.

Breivik har gjennom hele sitt kunstneriske virke vært åpen for å utforske ulike materialer og former, og på den måten har han vært en foregangsfigur i norsk kunst. Han har bidratt til å sette premissene for hva skulptur kan eller skal være.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge