9. oktober 2015 - 31. januar 2016

Norsk Skulturbiennale 2015: Kunsten tilhører dem som ser den.

- Skulpturbiennalen 2015 stiller spørsmål om det tredimensjonale kunstuttrykket er i ferd med å forandres på en grunnleggende måte i og med vårt eget forhold til rom og bilde er i endring. Betegnende for utvalget av verker er nemlig at vårt forhold til skjermkulturer trer tydelig frem. En rekke politiske og estetiske problemstillinger vil være bærebjelkene, og ved å innta et tydelig nå-perspektiv komponeres utstillingens narrativ i samtale med Vigeland-museets lokaler, sier kurator Anne Szefer Karlsen.

 
Presseomtale:
Dagbladet 12. oktober 2015
Dagsavisen 13. oktober 2015
Klassekampen 14. oktober 2015
Kunstkritikk, 14. oktober 2015
NRK Radio, Kulturhuset, 12. oktober 2015
Billedkunst nr. 6/2015

I alt deltar 33 kunstnere med 28 forskjellige prosjekter.
Se programmet for utstillingsperioden her.

Norsk Skulpturbiennale arrangeres av Norsk Billedhoggerforening i samarbeid med Vigeland-museet.

Deltagende kunstnere:

Gunvor Nervold Antonsen
Ingrid Askeland
Emma Brack
Nils Olav Bøe
Runa Carlsen
Leander Djønne og Matias Faldbakken
Marius Engh
Mathijs van Geest
HC Gilje
Tarje Eikanger Gullaksen
Danuta Haremska
Anna Carin Hedberg og Ebba Moi
Johanne Hestvold
Steffen Håndlykken og Ingrid Lønningdal
Toril Johannessen
Omar Emanuel Johnsen og Magnhild Øen Nordahl
Janne Kruse
Yngvar Larsen
Josefine Lyche
Matthew Quentin Midtskau
Bjørn Mortensen
Suvi Nieminen
Eamon O'Kane
Pernille Rosfjord
Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard og Bror Sander Berg Størseth)
Runa Sandnes
Nils Elvebakk Skalegård
Mikkel Wettre

© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge