12. september - 9. november 2008

I utstillingen i Vigeland-museet viser Hagen arbeider i fire saler. I tre av salene viser hun fotografier, i den fjerde (sal XI) et scenegulv/podium med bakvegg. Over denne ligger et draperi. Salens fondvegg og gulv er fotografert og overført til dette draperiet som henger over veggen og ut over gulvet. På denne måten understrekes rommet som dekorativ flate og kulisse for noe annet. Samtidig er det her selve overflaten som blir iscenesatt.

I den tilstøtende salen henger to fotografier av en ung mann stående på en sokkel. Hagen stiller spørsmålet: Hva innebærer det å sette en person på en sokkel? Er det et grep som får en annen betydning i et flatt bilde enn det har i et tredimensjonalt formspråk? Modellen inntar en klassisk positur, dvs. kontrapost. Klærne han bruker er fargemessig avstemt med den røde veggfargen, og sånn sett er han forsøkt tilpasset lokalet. Samtidig relaterer den rødrosa fargen til noe feminint og kontrasterer sånn sett Vigelands relativt maskuline uttrykk.

Else Marie Hagens kunst er mangetydig og besitter den gode egenskapen av å være både visuell og intellektuell; den er fin å se på og har et bredt referansefelt. Enkeltelementer i arbeidene er bl.a. speil, sokkel og scene. Samlet kan disse knyttes til både forfengelighet og forgjengelighet. I tillegg er hennes stedsspesifikke arbeider slik at de får oss til å se omgivelsene på en annen måte eller med et annet blikk: ”The better you look, the more you see”.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge