8. september - 29. oktober 2006

Norsk skulpturbiennale 2006Tema for årets biennale er ”Kunst i det offentlige rom”. De deltakende kunstnerne har valgt å forholde seg til denne tematikken på høyst ulike måter. Enkelte av prosjektene går i direkte polemikk med tematikken, og stiller spørsmål ved hvilken rolle kunsten og kunstneren kan og vil ha i det offentlige rommet.  Hvem ”eier” disse rommene? Hvem eier retten til å virke i rommene? Dersom ”det offentlige rom” forstås som en sfære, og ikke kun som uterommet, åpnes det opp for en rekke interessante problemstillinger. Noen av kunstnerne befatter seg med relasjonen mellom den private og offentlige sfære, andre arbeider med marginale byrom (”non sites”) og anti-monument og diskuterer kompleksiteten i symboler for nasjonalitet og felleskap.


Årets skulpturbiennale består av 23 prosjekter. De fleste vises i Vigeland-museet. I tillegg er et mindre antall prosjekter plassert på ulike steder i byen. Norsk skulpturbiennale 2006 er den fjerde i rekken, og er et samarbeid mellom Norsk Billedhoggerforening, Vigeland-museet og Utsmykkingsfondet for offentlig kunst. Kurator: Cecilia Widenheim, intendent ved Moderna Museet i Stockholm.

Følgende kunstnere deltar: Espen Dietrichson, Gardar Eide Einarsson, Marius Engh, Matias Faldbakken, Lina Viste Grønli, Ane Hjort Guttu, Tone Hansen, Marit Justine Haugen / Dan Zohar, Anne Karin Jortveit, Søssa Jørgensen / Geir Tore Holm, Leif Inge, Jørgen Craig Lello / Tobias Arnell, Josefine Lyche/Lars Morell, Elisabeth Mathisen, Terje Nicolaisen, Marius Notvik, Kjetil Skøien, Anders Smebye, Ståle Sørensen, Anne Traegde, Lars Traegde, Per Gunnar Tverbakk / Kristian Viken / Tone Hansen og Mikkel Wettre.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge