11. mars -  14. mai 2006

Liv Zachrisson og Martine Linge ønsker med sitt felles prosjekt hvit lyd å fokusere på kommunikasjon og samhandling mellom mennesker.

”Zachrissons og Linges prosjekt består av noen tydelige materielle elementer; video, hvite duker, bord og gipsavstøpninger. Disse fungerer både som en visuell forlengelse av hverandre, og skaper i tillegg et vell av betydninger – ikke minst på grunn av forskjellene i form, struktur, kategori og egenskaper. Prosjektet åpner samtidig for et poetisk ladet rom hvor en rekke antydende ledetråder av spor, tanker, handlinger og dialoger subtilt veves sammen. Disse fire elementene blir således et utgangspunkt for mange ulike opplevelser av det rommet de skal fungere i. De danner et byggverk, en arkitektur i arkitekturen: bord oppå bord eller alene, sammenbrettede duker i stabler eller utfoldede duker over bord, videolyset som faller over veggen i loop, og alle hendene i gips, gruppert og arrangert. Som et slags åsted i prosess - og på samme tid fullført og endelig”, (utdrag fra ”Betydningen av hender” - Anne Karin Jortveit).

I tillegg til samarbeidet hvit lyd viser Zachrisson og Linge også separate prosjekter i Vigeland-museet.

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge