3. november 2005 - 26. februar 2006

 

Fredrik RaddumMenneskets forhold til naturen er kjernen i Fredrik Raddums kunst. I Norge bærer mange på et ideal om en nær tilknytning til naturen, men ofte stemmer ikke dette idealet med virkeligheten. Ofte frykter vi i stedet naturen, og gjennom å kultivere den holder vi den på avstand.

I denne installasjonen slår naturen tilbake. Utstillingen består av én stor installasjon som er utformet i en lekeplassestetikk. Et hus er smadret av et tre. Objektenes kultiverte formspråk kan leses som en hverdagsliggjøring av katastrofen. Samtidig kan verket ses som et bilde på hvordan vi stadig skyver katastrofetanker foran oss. Ved å bruke et forenklet formspråk ønsker Raddum at verkene skal tale visuelt til betrakteren. På samme måte som i tegneserier er verkene stiliserte, med klare former og rene farger.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge