29. mai - 31. desember 2009

I forbindelse med Hamsun-året 2009 viser Vigeland-museet en liten utstilling som belyser forholdet mellom billedhuggeren Gustav Vigeland og forfatteren Knut Hamsun.

Gustav Vigeland og Knut Hamsun traff hverandre på begynnelsen av 1890-tallet og formet på denne tiden et vennskap som varte livet ut. I 1903 modellerte Vigeland en byste av Hamsun.

Knut Hamsun sine romaner fra 1890-tallet tilhører den første, ny-romantiske og sterkt subjektive fase i hans forfatterskap. Hamsun selv drømte på denne tiden om en ny litteratur. I artikkelen Fra det ubevidste sjæleliv (1890) kommer Hamsun med et slags manifest: ”Hvad om nu Literaturen i det hele taget begyndte at beskæftige sig lidt mere med sjælelige Tilstande, end med Forlovelser og Baller og Landture og Ulykkeshændelser som saadanne?”. Hamsun etterlyser en litteratur som beskjeftiger seg med individuelle tilfeller, ikke typer og karakterer. Vigeland etterlyser det samme innen billedkunsten; en kunst som trenger ned i dybden av menneskenes sjeleliv. Både forfatteren og billedhuggeren måtte bryte med etablerte tradisjoner for å oppnå det de ønsket. Hamsun eksperimenterte på 1890-tallet med språket, Vigeland med den tredimensjonale formen. For begges del representerte også valg av tema noe nytt. Hamsun skrev personlige jeg-fortellinger om intens og ulykkelig kjærlighet. Vigeland modellerte lidelse og fortvilelse, ofte i forholdet mellom mann og kvinne.

I utstillingen vises Vigeland-museets Hamsun-byste i gips. Vi har også vært så heldige å få låne et bronseeksemplar av bysten som i dag er i privat eie. Dette eksemplaret, som ble støpt i 1919, er trolig det eneste som finnes i bronse. I tillegg vises et utvalg Hamsun-bøker fra Gustav Vigelands bibliotek, Vigelands skisser til et Hamsun-monument og fotografier.

I forbindelse med utstillingen publiseres det en tekst som belyser forholdet mellom Vigeland og Hamsun. Teksten er skrevet av Guri Skuggen, konservator ved Vigeland-museet, og kan lastes ned her (pdf).

Vigeland og Hamsun for ungdomstrinnet.

Informasjon til pressen her.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge