6. juni - 24. august 2008

Skulpturbiennalen 2008 er den femte i rekken, og det er i år tredje gang Vigeland-museet og Norsk Billedhoggerforening samarbeider om utstillingen. Tema for årets biennale er ”mangfold i tre dimensjoner”. ”Tredimensjonalitet” er et begrep som i seg selv rommer et stort mangfold, både når det gjelder teknikker, materialbruk, tematikk, stiler, uttrykk, stemninger og fortolkningsmuligheter. Utstillingen belyser dette mangfoldet, samtidig som de enkelte verkene i utstillingen er valgt ut fordi de danner en sammenheng. Kurator for biennalen, Øivind Storm Bjerke, formulerer seg slik i katalogen til utstillingen: ” I utvalget til biennalen har det vært et poeng å stille sammen kunstverk som berører hverandre enten det skjer gjennom et slektskap, en kontrast, en dialog eller også et antagonistisk og gjensidig utelukkende fiendskap”.

Biennalen er åpen for norske kunstnere og utenlandske kunstnere bosatt i Norge. Til sammen søkte i overkant av 200 kunstnere om å få delta, og det endelige utvalget er foretatt av biennalens kurator. Årets biennale består av 29 prosjekter.

Følgende kunstnere deltar:

Siri Berqvam, Bjørn Bjarre, Are Blytt, Amanda Cardell, Barbara Czapran og Inge van der Drift, El Parche, Jan Freuchen, Bjørn Melbye Gulliksen, Gunnar H. Gundersen, Jorunn Irene Hanstvedt, Gisle Harr, Marit Justine Haugen, Espen Henningsen og Hans Martin Øien, Atle Hynne, Frode Mikal Lillesund, Istvan Lisztes, Morten Magnus, Eilif Mikkelsen, Irene Nordli, Per Kristian Nygård, Fredrik Raddum, Sten Are Sandbeck, Solveig Sumire Sandvik, Dag Skedsmo, Øyvin Storbækken, Helene Stub, Kjell Varvin, Nicolaus Widerberg og Endre Aalrust.

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge