5. juni - 13. september 2015


"Egentlig er Corner Pieces den beste utstillingen
jeg har sett på veldig lenge, [...]."

Tommy Olsson, anmeldelse i Klassekampen, 22. juli 2015.
_______________________________________________________________

corner piecesSculpture is something you bump into when you back up to look at a painting.
Ad Reinhardt

Kunstnerne og verkene i denne utstillingen har ikke noen umiddelbar forbindelse til hverandre. Utgangspunktet for Corner Pieces er at arbeidene skal være laget for eller kan tilpasses hjørnet av utstillingsrommet.


I møtet med billedkunst handler det i første omgang om å se. Ut fra dette kan vi beskrive, karakterisere og tolke. Åsil Bøthuns forseggjorte kosmetikkposer kan minne oss om menneskets forfengelighet. Kjell Varvins vertikale og potente form er kontrasten til Tor Børresens horisontale og utflytende ditto. Ane Mette Hol presenterer objekter som er noe annet enn hva de utgir seg for å være, slik vi også ser det hos Fischli & Weiss.


Arbeidene i utstillingen har i seg selv en egenverdi som kunstobjekt. Men Corner Pieces består av verk som også retter oppmerksomheten vår mot de rammene som er med på å prege vår kunstopplevelse, nemlig arkitekturen. Vigeland-museet er et av Norges fremste eksempler på nyklassisistisk monumentalarkitektur og ble fredet av Riksantikvaren våren 2015. Det er en ladet bygning, ikke uten plett og lyte, som fra å være atelier for Gustav Vigeland åpnet som museum for offentligheten sommeren 1947.

 

Ved å vise moderne skulptur i et historisk bygg kan det skje interessante møter mellom gammelt og nytt. I tillegg til å utforske mulighetene som ligger i det arkitektoniske aspektet ved kunstopplevelsen, viser utstillingen eksempler innenfor skulpturens modernisme. Disse vil kunne ses i lys av den tradisjonelle skulpturen, representert ved Vigelands figurative arbeider.

Utstillingen viser arbeider av Åsil Bøthun, Kjell Varvin, Tor Børresen, Ane Mette Hol og Fischli & Weiss.
Ustillingsansvarlig: Jarle Strømodden.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge